Bitum membran

Bitum membran xüsusiyyətləri:

Bitum membran asfalt kimi də tanınan bitum neftin yapışqan, qara və yüksək özlülüklü maye və ya yarı bərk formasıdır. Su izolyasiya xüsusiyyətləri sayəsində tikintidə geniş istifadə olunur. Bitumlu membranlar damların, zirzəmilərin, yeraltı strukturların, körpülərin və asvalt altı strukturların sudan izolyasiyasında istifadə olunur. Hidroizolyasiya üçün müasir standartlara cavab verən bitum-polimer özündən yapışqanlı materialdır. Bitum membranlar həm məşəl və ya alovun tətbiqi ilə həmdə özündən yapışqanlı olur.
Bitum membranların tətbiqindən öncə səthə mütləq bitum astar qatı vurulmalıdır.

Tətbiq sahələri:
1. Təməl pərdə və bünövrələrdə
2. Düz və enişli damlarda
3. Hovuzlarda və kanallarda
4. Yeraltı qarajlarda