Beton, şap (styajka) işləri

Beton işləri

İstənilən formada beton işlərini yerinə yetirir
-özüllərin betonlanması
-beton qəliblərin hazırlanması
-beton pilləkənlər
-beton kalonlar
-beton riqellər
-monolit beton qatlar

Şap- styajka işləri

Döşəmənin şapı (styajkası) beton örtüklə döşəmə örtüyü arasında aralıq bir laydır (qatdır). Styajka etməyin əsas məqsədi döşəmə üçün hamar, möhkəm altlığın yaradılması və yerinə görə əyimin (uklonun) verilməsidir. Üç növdə olur.
1. Sulu şap 
2. Quru şap
3. Ağıllı şap